Informații dosare ce cuprind 17058/303/2021

1. Numărul dosarului: 17058/303/2021
Data înregistrării: 28 septembrie 2021, ora 08:59:00
Data ultimei modificări: 24 noiembrie 2023, ora 12:33:51
Instanță: Judecătoria Sector 6 București
Secție: ......
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHIVU GEORGE GABRIEL - Contestator
INVESTCAPITAL LTD - Intimat

Ședințe:
7 martie 2024, ora 10:00
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

22 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca intimata să aducă la îndeplinire obligaţia stabilită în sarcina sa şi pentru efectuarea unei adrese către expertul judiciar.

13 septembrie 2023, ora 09:30
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării expertizei.

31 mai 2023, ora 09:30
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării expertizei.

5 aprilie 2023, ora 09:30
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa raportului de expertiză.

23 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către expert, se acorda termen la data de 05.04.2023, ora 08.30.

21 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către expert.

26 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru achitarea onorariului de expert şi emiterea adreselor către expert şi BLET.

22 iunie 2022, ora 08:30
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 255 C.proc.civ. încuviin?ează proba cu expertiza contabilă cu următoarele obiective: 1. Să se determine cuantumul sumei datorate, la data de 16.10.2009. respectiv la data de 31.05.2012 şi a sumei datorate la data efectuării expertizei în baza clauzelor contractului de credit K6I2126 din 31.05.2006. încheiat între Procredit Bank SA şi CHIVU GEORGE-GABRIEL şi prezentarea defalcată a capitalului, a dobânzii percepute şi tuturor comisioanelor; 2. Să se indice cuantumul sumelor achitate de către debitor băncii până la data de 16.10.2009, respectiv la data de 31.05.2012 .modul în care s-au distribuit sumele de bani de către bancă asupra capitalului, dobânzii şi comisioanelor; 3. Să se stabilească care ar fi cuantumul sumei datorate la data de 16.10.2009, respectiv la data de 31.05.2012. precum şi la data efectuării expertizei dacă nu s-ar lua în considerare clauza conform căreia banca poate revizui rata dobânzii; 4. Să se stabilească care ar fi cuantumul sumei datorate ia data de 16.10.2009. respectiv la data de 31.05.2012, precum şi la data efectuării expertizei dacă nu s-ar lua în considerare clauza privind perceperea de comisioane potrivit art. 4.3. art. 4.4, art. 4.6 din contract; 5. Să se stabilească defalcat, pentru fiecare lună in parte. începând cu data intrării în vigoare a convenitei de credit, până la data de 16.10.2009. respectiv la data de 31.05.2012. precum şi până la data efectuării expertizei, sub formă valorică, dobânda curentă fixă datorată conform contractului de credit, prin aplicarea ratei dobânzii curente fixe de 18,13% pe an; 6. Să se stabilească defalcat, pentru fiecare lună în parte. începând cu data intrării in vigoare a convenţiei de credit, până la dala de 16.10.2009. respectiv la dala de 31.05.2012. precum şi până la data efectuării expertizei, atât sub formă procentuală, cât şi valorică, dobânda curentă percepută de bancă; 7. Să se stabilească defalcat, pentru fiecare lună în parte. începând cu data intrării în vigoare a convenţiei de credit, până la data de 16.10.2009. respectiv la data de 31.05.2012, precum şi până ia data efectuării expertizei, diferenţa valorică dintre dobânda curentă datorată în temeiul contractului de credit, de 18,13% şi dobânda curentă percepută de bancă, precum şi cuantumul total al acestei diferenţe valorice. 8 Să se stabilească care ar fi cuantumul sumei datorate la data de 16.10.2009, respectiv la data de 31.05.2012. precum şi la data efectuării expertizei dacă nu s-ar lua în considerare clauzele privind comisioanele percepute şi a dobânzii variabile . Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22.06.2022.

15 iunie 2022, ora 08:30
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.06.2022.

30 mai 2022, ora 9:00
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la probatoriu la data de 15.06.2022.

4 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune unirea excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei la executare cu fondul cauzei. Acordă termen în vederea continuării judecăţii la data de 30.05.2022, ora 9:00, pentru care se citează părţile cu menţiunea că dosarul va fi strigat doar în intervalul orar 9:00-9:30 Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.04.2022.

7 martie 2022, ora 08:30
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

10 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Comunicarea relatiilor solicitate.

18 noiembrie 2021, ora 08:30
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii relaţiilor solicitate.

21 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: 23-CIVIL
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da contestatorului posibilitate să ia cuno?tin?ă de cuprinsul întâmpinării, instanţa amână cauza.Pagina principală